128 Ada 12,13 Parsel ve 147 Ada 3,4,5,6,7 ve 8 Parsel numaralı Arsa Satış İlanı

İLAN

 

    İHSANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

 

1)                  Mülkiyeti Belediyemize ait olan Akören(Yenikent) Mahallesi Çal Mevkii bulunan   128 Ada 12, 13 ve 147 Ada 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 Parsel nolu taşınmazların  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Satılacaktır.

2)                  İHSANİYE BELEDİYESİ'NE AİT SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ (ARSA) TABLOSU                            2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

S.NO

CİNSİ

MEVKİİ

ADA

PARSEL

ALANI

(m2)

Niteliği

TAHMİNİ BEDELİ
(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT  (TL)

1

Arsa

Çal

128-

13

541,00m2

Arsa

54.100,00 +KDV

1.700,00 TL

2

Arsa

Çal

128

12

541,00m2

Arsa

54.100,00 +KDV

1.700,00 TL

3

Arsa

Çal

147

3

645,01m2

Arsa

64,501,00 +KDV

1.950,00 TL

4

Arsa

Çal

147

4

644,83 m2

Arsa

64.483,00+KDV

1.950,00 TL

5

Arsa

Çal

147

5

644,54 m2

Arsa

64.454,00+KDV

1.950,00 TL

6

Arsa

Çal

147

6

645,55 m2

Arsa

64.555,00 +KDV

1.950,00 TL

7

Arsa

Çal

147

7

645,33 m2

Arsa

64.533,00 +KDV

1.950,00 TL

8

Arsa

Çal

147

8

645,34 m2

Arsa

64.534,00 +KDV

1.950,00 TL

 

3)      06.07.2023 günü Belediye Hizmet Binasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

A)- 128 Ada 12 Parsel 06.07.2023 nolu taşınmazın ihalesi saat 16.00’de İhale yapılacaktır.

B)- 128 Ada 13 Parsel 06.07.2023 nolu taşınmazın ihalesi saat 16.10’de İhale yapılacaktır.

C)- 147 Ada 3 parsel 06.07.2023 nolu taşınmazın ihalesi saat 16.20’de İhale yapılacaktır.

D)- 147 Ada 4 parsel 06.07.2023 nolu taşınmazın ihalesi saat 16.30’de İhale yapılacaktır.

 E) -147 Ada 5 parsel 06.07.2023 nolu taşınmazın ihalesi saat 16.40’de İhale yapılacaktır.

F)- 147 Ada 6 parsel 06.07.2023 nolu taşınmazın ihalesi saat 16.50’de İhale yapılacaktır.

G) -147 Ada 7 parsel 06.07.2023 nolu taşınmazın ihalesi saat 17.00’de İhale yapılacaktır.

 H)- 147 Ada 8 parsel 06.07.2023 nolu taşınmazın ihalesi saat 17.10’de İhale yapılacaktır.

 

Taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile İhale  yapılacaktır

4)                  İhaleye girmek isteyen;

Kişilerden;

a.             Yerleşim Yeri Beyannamesi

b.             Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c.              Geçici Teminat Belgesi

d.             İhaleye ilişkin şartname alındığına dair belge

Tüzel Kişiliklerden;

a.             Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi

b.            İlgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c.             Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza sirküleri,

d.            Geçici Teminat Belgesi

e.             İhaleye ilişkin şartname alındığına dair belge

5)                  Posta ile yapılacak müracaatlarda vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6)                  İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7)                  İhaleye girmek isteyenler Şartname ve eklerini belediyemizden öğrenebilirler.İhaleye girebilmeleri için 50,00-TL karşılığında Şartnameyi Belediyeden satın alarak İhale Dosyasında bulundurmak zorundadırlar. 15.06.2023

                                                                                                                 

                                                                                                                        Belediye Başkanı

 Okunma Sayısı : 441         15 Haziran 2023Dosya Ekleri :