İLÇE TANITIMI

TARİHİ

İhsaniye İlçesinin Tarihi Frigyalılar devrine kadar uzamaktadır.

Döğer, Ayazini ve Kayıhan yerleşim birimleri Kapıkayalar, Aslantaş, Maltaş ve Yılantaş isimli ibadet yerleri ile mezar oldukları sanılan tarihi kalıntılar Frigler dönemine aittir.

Bölge Pers, Helen, Roma ve Bizanslıların egemenliğine girmişse de bu medeniyetlerden günümüze kadar yaşayabilen eser ya da iz kalmamıştır.
Anadolu’ nun 1071 Malazgirt zaferinden sonra Türklerin yerleşimine açılması sonucunda bazı Türk boylarına mensup kafilelerin bu bölgeye yerleştikleri sanılmaktadır.

Döğer ve Alanlı bölgelerinin Oğuz Türklerinin Döğer boyu tarafından 1085 yıllarında  iskan edildiği tahmin edilmektedir.

Osmanlı döneminde 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı (93 harbi) sırasında Bulgaristan’ın Dobruca ilinin Kurtpınarı İlçesine bağlı Şahinler, Kilikadı, Bayrampınar, Turpçular,Koçmar, Pirliköy, ve Şumnu İline bağlı Civel İlçesinin Sofular, Mahmuzlu, Küçükahmet köylerindenden gelen göçmenlerin yerleşmesiyle 1887 yılında köy olarak kurulmuştur.
Kilikadı toplam altı mahalleden ( Orta Mah., Aşağı Mah., Yeni Mah., Kanı Mah., Karşı Mah. ve Yayla Mah.) oluşmaktadır.Köyün en eski mahallesi yüzyıllar önce Kanı Mahallesi adı altında kurulmuştur

Göçmen olarak gelen halkın bu yöreye iskanından sonra, iskan yerine Belcemeşe adı verilmiş sonradan demiryolu hattının geçmesiyle bu yörede kurulan istasyona verilen İhsaniye adını alarak ad değişikliğine uğramıştır.

1942 Yılına Kadar Köy Olarak Kalan İlçemiz, 1 Nisan 1959 Tarihinde 7033 Sayılı Yasa İle İlçe Olmuştur.