ETİK KOMİSYON

Şevki RGÜLEŞ- Yazı İşleri Müdürü
Turhan ŞEN- Mali Hizmetler Müdürü
Fatih KAYIŞ-Fen İşleri Müdürü