43 Ada 25 Parsel Numaralı Taşınmazda Bulunan Dükkanların Kiralama İlanı

İLAN

 

    İHSANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

 

1)                  Mülkiyeti Belediyemize ait olan Şahinler Mahallesi Cumhuriyet Meydanı 2827ABA pafta 43 Ada 25 Parsel Zemin kat Z1 nolu  183,77 m2, Zemin Kat Z2 nolu 88,59 m2, Zemin Kat Z3 nolu 93,97 m2, Zemin Kat Z4 nolu 84,11 m2 ve Zemin Kat Z5 nolu 87,81 m2 lik İş yeri vasıflı kat irtifaklı dükkânların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiralanacaktır..

2)                   

ADA

PARSEL

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO

ZEMİN KAT ALANI

ASMA KAT ALANI

TOPLAM ALAN

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

43

25

Z1

97,33 m2

86,44 m2

183,77 m2

   3.400,00 TL+KDV

   3.700,00 TL

43

25

Z2

52,96 m2

35,63 m2

88,59 m2

   2.200,00 TL +KDV

  2.400,00 TL

43

25

Z3

56,17 m2

37,80 m2

93,97 m2

   2.200,00TL +KDV

   2.400,00 TL

43

25

Z4

50,27 m2

33,84 m2

84,11 m2

   2.200,00TL +KDV

2.400,00 TL

43

25

Z5

52,60 m2

35,21 m2

87,81 m2

   2.500,00 TL +KDV

2.750,00 TL

 

3)      22.06.2023 günü Belediye Hizmet Binasında encümen huzurunda yapılacaktır.

 

Zemin kat Z1 nolu  183,77 m2 Dükkanın 22.06.2023 günü saat 15:30’da.

Zemin kat Z2 nolu  88,59 m2 Dükkanın 22.06.2023 günü saat 15:40’da.

Zemin kat Z3 nolu  93,97 m2 Dükkanın 22.06.2023 günü saat 15:50’de   

Zemin kat Z4 nolu  84,11 m2 Dükkanın 22.06.2023 günü saat 16:00’da

Zemin kat Z5 nolu  87,81 m2 Dükkanın 22.06.2023 günü saat 16:10’da

Kişilerden;

a.             Yerleşim Yeri Beyannamesi

b.             Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c.              Geçici Teminat Belgesi

d.             İhaleye ilişkin şartname alındığına dair belge

Tüzel Kişiliklerden;

a.             Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi

b.            İlgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c.             Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza sirküleri,

d.            Geçici Teminat Belgesi

e.             İhaleye ilişkin şartname alındığına dair belge

4)                  Posta ile yapılacak müracaatlarda vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5)                  İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6)                  İhaleye girmek isteyenler Şartname ve eklerini belediyemizden öğrenebilirler. Fakat ihaleye girebilmeleri için 50,00-TL karşılığında Şartnameyi Belediyeden satın alarak İhale Dosyasında bulundurmak zorundadırlar.

                                                                                                                           12.06.2023

                                                                                                                        Belediye Başkanı

 Okunma Sayısı : 356         12 Haziran 2023Dosya Ekleri :