2023/5 Mayıs Ayı Meclis Gündemi
T.C.
İHSANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı    :

E-50421666-105.04-3370

 

03.05.2023

Konu  :

Meclis Gündemi

 

 

 

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

        Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden 05/05/2023 Cuma günü saat 14.30’da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Belirtilen tarih ve saatte Belediye Başkanı Makam odasında hazır bulunmanızı rica ederim.
Açılış Ve Yoklama.


GÜNDEM:1. 2022 Mali Yılı Kesin Hesabın Görüşülmesi

2. Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğinin Ek Ödenek Başlıklı 37. Maddesine  İstinaden 2023 Mali Yılı İçinde Ek Ödenek Yapılması İle İlgili Görüşülmesi.

3. Şehir İçi Taşımacılık Ücretinin Görüşülmesi

4. Kredi Kullanılmasının Görüşülmesi

5. Gelecek Oturumun Gün Yer ve Zamanının Görüşülmesi.    
            

Dağıtım:

Gereği:

-Tüm Meclis Üyelerine

      

 

 

Tunay TÜRKMEN
Belediye Başkanı

 Okunma Sayısı : 131         03 Mayıs 2023Dosya Ekleri :