2023/4 Nisan Ayı Meclis Gündemi
T.C.
İHSANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı    :

E-50421666-105.04-3295

 

05.04.2023

Konu  :

Meclis Gündemi

 

 

 

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

        Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden 07/04/2023 Cuma günü saat 14.30’da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

       Belirtilen tarih ve saatte Belediye Başkanı Makam odasında hazır bulunmanızı rica ederim.
Açılış Ve Yoklama.

GÜNDEM:


1. Ayşe TATLICI nın Cumhuriyet Mahallesi 4 Ada 1 Parsel İle İlgili 25.03.2023 Tarihli Dilekçesinin Görüşülmesi
2. Belediye Meclis Üyesi Mevlüt DEDE’nin   31.03.2023 Tarihli    İzin  Dilekçesinin Görüşülmesi
3. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi Gereğince 2022 Yılı Gelir ve Giderleri ile Hesap Kayıt ve İşlemlerinin İncelendiğine Dair Denetim Komisyonunca   Hazırlanan 2022 Yılı Denetim Raporunun Meclisin Bilgisine Sunulması. 

4.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41 inci ve Kamuİdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’te BelirtilenHükümlere Uygun Hazırlanan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. Maddesi Gereğince Belediyemiz 2022 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.
5.5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24 ncü Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21nci Maddesine İstinaden Meclis İhtisas Komisyonlarına  Üye Seçiminin Görüşülmesi.
6.5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33 üncü Maddesinin (a) Bendi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesine İstinaden Meclis Üyeleri Arasından Gizli Oyla Encümen Üyesi Seçiminin Görüşülmesi.
7. Gelecek Oturumun Gün Yer ve Zamanının Görüşülmesi.
            

Dağıtım:

Gereği:

-Tüm Meclis Üyelerine

      

 

Ahmet DOĞAN
Belediye Başkan V.

 

 Okunma Sayısı : 149         06 Nisan 2023Dosya Ekleri :